Pályázat

Orgonácska Alapítványi Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet

Orgonácska Alapítványi Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátásra

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye 7632  Pécs, Gárdonyi Géza utca 1

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, munkáltatói jogkör gyakorlása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügy-igazgatási, vezetői jogok gyakorlása. A jogszabályokban előírt pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása, a jogszabályok és a fenntartó által előírt szabályzatok, szakmai programok elkészítése és végrehajtása. Intézményt érintő pályázati lehetőségek figyelése, azok elkészítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett közoktatási vezető szakképzettség a „Nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ rendelkezései szerint, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.,
  •       Intézményvezetői szakképzettség – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, • a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Főiskola,
  •       Intézményvezető – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  •       Jó szervező és kommunikációs képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus.15

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Balázs Ibolya nyújt, a 06/20-380-51-34 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Orgonácska Alapítványi Óvoda címére történő megküldésével (7632 Pécs ,Gárdonyi Géza utca 1).
  •       Személyesen: Baranya megye 7632 Pécs, Gárdonyi Géza Utca 1 szám alatt Balázs Ibolya részére

A pályázat elbírálásának határideje: 2016.szeptember.15