Óvoda

Nevelési célunk:

A gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése, életkorilag a legmegfelelőbb tevékenységi formák segítségével, a rendszeres mozgással, életkornak megfelelő foglalkozásokkal.

Feladatunk:

Általános, és sokoldalú fejlesztéssel, képzéssel elősegíteni a gyermek megfelelő testi, akarati, erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, értelmi képességeinek fejlesztését, amelyet a megfelelően kialakított heti és napirend keretei között a gyermekek életkorához és fejlettségéhez igazodó tevékenységek segítségével valósítunk meg:

 • egészséges életmódra nevelés
 • szocializáció, érzelmi biztonság segítségével
 • értelmi nevelés, anyanyelv ápolása az óvoda mindennapjaiban
 • iskolára való felkészítés

Formái:

 • játék
 • mese, vers
 • festés, rajzolás, papírral való tevékenységek
 • zenei nevelés: ének zene, ritmus fejlesztése
 • környezet megismerése és védelme
 • (természeti és társadalmi változások megfigyelése, megismerése)
 • tehetséggondozás, felzárkóztatás

Napi rendszerességgel kötött formában:

 • iskola-előkészítő (iskolába menő gyermekek részére, napi 1 óra)

Napirend: