Családi Napközi

Legfőbb feladatunknak tartjuk, hogy a 20 hetestől 3 éves korú gyermekek számára családias, derűs légkört biztosítsunk, ahol az elfogadás, a szeretet, az érzelmi biztonság hátterével elősegítjük a gyermekek testi, lelki, értelmi és szociális fejlődését.
Legfőbb tevékenységünk a gyermekek napközbeni gondozása és nevelése, mintha az a családban történne.
A mindennapi gondozási tevékenységek, és szabad játék mellett tartunk fejlesztő foglalkozásokat.
A foglalkozások alatt nap mint nap sok éneket, mondókát tanulunk, mesét hallgatunk,
melyek a ritmusérzéket, beszédfejlődést, szókincs és kifejezőkészség fejlődését, képzelőerő fejlesztését és az önbizalom fejlődését is szolgálják.
Kézműves foglalkozásokon fejlődnek a gyerekek, finom motorikus ujjmozgásaik, szem-kéz koordinációjuk. /Itt főként a festésre, rajzolásra tesszük a hangsúlyt.).
Tornafoglalkozásainkon a mozgáskoordinációt, mozgásfejlődést fejlesztjük, főként a nagy-motorikus mozgásokat, de tartásjavító és lúdtalp megelőző gyakorlatokat is végzünk.

Napirend: