Előszó

Az alapítványunk-fenntartónk neve: Orgonácska Gyermekképesség fejlesztő Alapítvány
Székhelye: 7632 Pécs, Orgona utca 1, Adószám: 18331963-1-02

Az Orgonácska Képességfejlesztő Alapítvány egy olyan komplex intézményrendszer, amely a 0-7 éves korú gyermekek korai szocializációját hivatott egységes pedagógiai-pszichológiai szemlélettel segíteni.

Küldetésünknek érezzük, a családi életciklusok korai fázisaiban, a családok nevelési funkcióihoz nyújtott segítő támogatást, amely a gyermeki személyiségnek az érték-teremtésében való aktív részvételével teljesedik ki. Az intézményünk mindezt a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, valamint közoktatási alapellátás keretében a hivatásos támogatórendszer működési hatékonyságának biztosításával látja el. Valljuk, hogy „a gyermekben érlelődik a jövő” (Hermann Alice). Felelősségünk tehát sokkal nagyobb, mint az iskoláé, egyetemé, mivel a gondozott gyermekeink személyisége a 0-3-6 éves korban alapozódik meg, így hát sokkal többet lehet ártani is e korban a gyermeknek, mint később.

Emberképünk, – amelyből a gyermekkép is levezethető – a keresztény Európa tradicionális kultúrájához szervesen illeszkedik. Pedagógiája a keresztényi szemlélet erkölcsi alapjaira épül, függetlenül attól, hogy keresztény szellemiség explicit vagy implicit módon fogalmazódik meg, éppen úgy, amint Európa hívő és nem hívő polgárainak többségében is. Az intézményrendszer pedagógiai szemléletében a magyar neveléstörténet elméleti háttere is tükröződik.

Emberképünk a genetikailag meghatározott társas-lény, aki képes én-központúságát feladni lépésről-lépésre a fejlődés folyamán, képes önmaga tökéletesedésére a syntrópia törvénye-szerint (Szentgyörgyi Albert) és képes bölcs, autonóm felnőtté válni, társas érzelmeiben az őszinteséget tükrözni és a szépet értékelni, értelmével és kommunikációjával a világosságot és az igazságot képviselni, tevékenységében a jót cselekedni és a szabadságot érezni és mások számára is biztosítani azt. Érett felnőttként képessé válik önmagát már a teremtett természet részeként elfogadni és küldetéstudtát megérteni (Karácsony Sándor).

Valljuk a tudományos bizonyítékokat megértve, hogy a személyiség formálódása a legkisebb korosztályban (0-3; 0-6 években) a legintenzívebb és hogy ekkor épül, vagy épülhet ki a magasabb értelmi funkciók idegrendszeri struktúrája. Ha ezt a korai időszakot nem használják ki a családok, illetve az őket segítő intézmények, akkor a gyermekek fejlődési lehetőségei erősen korlátozottá válnak.